MODERN DİLLER BÖLÜMÜ

About DML > Mission and Vision

Misyon:

Modern Diller Bölümü'nün misyonu eğitim ve öğretim dili İngilizce olan üniversitemiz öğrencilerinin bölüm derslerini kolayca takip edebilmelerini sağlamak amacıyla Temel İngilizce Bölümü'nün bıraktığı yerden devam ederek yeterli düzeyde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek; öğrencilerin bu becerilerini mezun olduktan sonraki yaşamlarında ve uluslararası ortamlarda etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak; seçimlik dil dersleri ile de farklı diller öğrenme ve kullanma olanağı sunmak; problemlere objektif, yapıcı ve eleştirel bakış açısı ile yaklaşabilen yeniliklere açık, etik değerlere sahip olan, araştırmacı, iletişim becerileri gelişmiş ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon:

MDB'nun vizyonu öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimine destek verebilecek öğrenci odaklı dil programları geliştirme odaklı bir merkez olmaktır.

Mission:

The mission of the Department of Modern Languages is to build up on the work of the Department of Basic English and improve the students' reading, writing, listening, and speaking skills and autonomize them to follow their classes in our English medium university; to ensure that the students are able to actively use these skills in post-graduate endeavors and in international contexts; to provide opportunities to learn and use different languages through the elective courses that we offer; and to raise ethical, innovative, inquisitive, communicative and creative individuals that can solve problems with an objective, constructive and critical outlook.

Vision:

The vision of the Department of Modern Languages is to become a student-centered language unit that contributes to the academic, social and individual development of the students.


Son Güncelleme:
15/02/2018 - 16:42